Profesor Anna Zofia Krygowska (1904-1988) - współtwórca nowoczesnej dydaktyki matematyki

 

 

NOTA BIOGRAFICZNA

Anna Zofia Krygowska urodziła się 19 września 1904 roku we Lwowie, a szkołę podstawową i średnią ukończyła mieszkając w Zakopanem. W latach 1923-1927 studiowała matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także przez pewien okres na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała w krakowskich szkołach jako nauczycielka matematyki, a w czasie okupacji niemieckiej brała udział w tajnym nauczaniu jako łączniczka Delegatury Komisji Oświecenia Publicznego. Po wyzwoleniu została pracownikiem, a w latach 1948-1951 kierownikiem Ośrodka Metodycznego Matematyki w Krakowie. W roku 1950 uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotorem pracy był Tadeusz Ważewski) i podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W roku 1958 powstała w WSP pierwsza w Polsce Katedra Metodyki Nauczania Matematyki (później Katedra Dydaktyki Matematyki), którą kierowała do przejścia na emeryturę. Pochowana została 21 maja 1988 roku w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

 

STEFAN TURNAU: PROFESOR ZOFIA KRYGOWSKA JAKO MATEMATYK  

Galeria zdjęć

Seminarium 25.0...
Image Detail
Seminarium 25.0...
Image Detail
Seminarium 25.0...
Image Detail
Seminarium 25.0...
Image Detail